ABC-pysselblad!
Här finns roliga pysselblad för att skriva bokstäver och ord. Läs också mer om vikten av att läsa för barnen!
ABC pyssel
Lätt variant:
A-E | F-J | K-O | P-U | V-Ö
Svårare variant:
A-E | F-J | K-O | P-U | V-Ö

Barnets språkutveckling

Läs för mig!
De allra flesta barn tycker om att bli lästa för eller att läsa själva. Men har du tänkt på att det är viktigt för barnets utveckling att det får ett gott förhållande till böcker? Ny forskning om läsning visar att det hjälper att introducera böcker tidigt. Och det finns mycket föräldrar kan göra för att barnet ska få glädje av böcker och läsning.

Börja tidigt
Så snart barnet börjar visa intresse för världen omkring sig, kan det få glädje av att titta i böcker med klara färger och tydliga motiv. Böcker för små barn kan gärna vara gjorda av tyg, plast eller vinyl. Sådana böcker är lätta att bläddra i, förhållandevis svåra att riva sönder, och man kan lätt torka bort fingeravtryck och kladd.
Placera böckerna på lättåtkomliga ställen, vid sängen, i vardagsrummet och köket. Har man många böcker att välja på, bör det inte ligga mer än en eller ett par-tre stycken framme åt gången. Byt hellre ut böckerna efter ett slag, då blir inte barnet - eller de vuxna - så fort trötta på dom.
Läsning är skojigt!
Högläsning kan vara mer än att läsa orden som står i boken, och de vuxna har här en viktig uppgift. När barnet är mellan 0-2 år är det kanske inte så mycket text i böckerna. Desto viktigare är det att det finns något att prata om både barn och vuxna. En bild av en häst kan med lite fantasi bli till en spännande berättelse. Detta berättande och lekande med ord kan vara lika givande som själva högläsningen. Det är viktig att barnet redan från början kopplar ihop böcker med något roligt. Det kan därför vara klokt att placera fina och kostbara böcker utanför små barns räckvidd. Då slipper barnet höra "rör inte böckerna!", något som kan få barnet att associera böcker med något negativt.
Barn bör ha tillgång till många och olika böcker. Det är därför ett bra alternativ att låna böcker på biblioteket. Där kan barnet också hitta, och prova på, nya typer av böcker.
Stärk barnets förståelse
Läsning handlar även om att öka barnets förståelse för världen. Detta görs t.ex. när man pratar om händelserna i boken eller vad man tror kommer att hända. Allt eftersom barnet blir äldre är det roligt att stanna upp medan man läser och fråga: Vad hände i boken nu? Vad tror du kommer att hända här näst och vad betyder det ordet? Ibland kan det också vara roligt för barnet att får berätta för någon annan (mamma, pappa eller ett syskon) vad det har läst och vad det har handlat om. På så sätt tränar sig barnet att berätta historier med egna ord.
Läsning ger bra rutiner
Läsning kan även hjälpa till att skapa bra rutiner när det är vilo- eller läggdags. Genom att sätta sig ned tillsammans med en bok barnet älskar, skapas en trygg och fin situation som barnet tycker om. Den goda stämningen boken skapar, kan överföras till läggsituationen. De goda rutinerna hjälper också om barnet är på besök och ska övernatta på ett okänt ställe, hos mor- eller farföräldrar eller andra släktingar. Då kan en för barnet välkänd bok vara det som räddar situationen.

Förbättrar läsförmågan
Som redan nämnt uppskattar många barn att bli lästa högt för redan när de är små, och när barnet är 2-3 år är det dags att etablera rutiner med fasta, dagliga högläsningsstunder. Det finns goda grunder att tro att barn som blir lästa för 10-15 minuter om dagen från det att de är 2 år gamla och fram till skolstart, kommer att få en bättre grund för lästräning än barn som inte blir lästa för. Det är emellertid aldrig för sent att börja, inte ens efter skolstarten.

Om barnet inte vill
Man skapar inte läsglädje genom att tvinga någon att lyssna. Om ditt barn inte alls är intresserad av att bli läst för, så låt hon eller han göra något annat. Men ge inte upp! Ta fram boken flera gånger och försök väcka barnets nyfikenhet. Leta efter teman som du tror barnet kommer att tycka om, och läs bara i kortare perioder i början.

Här är ännu fler skäl till att läsa
för barnet:

Det är roligt att läsa
Vi får lust att läsa ännu mer
Vi blir klokare
Vi får mer att prata om
Böckerna sätter ord på ens
egen situation/er
Vårt språk förbättras
Vi lär oss att lyssna
Läsglädje ger goda läsvanor
Det blir lättare att skriva