Klassiska utomhuslekar / utomhusaktiviteter

utomhuslekar

Leka är buskul! Och de klassiska utomhuslekarna som röda-vita-rosen, dunkgömme och land & rike, går aldrig ur tiden! De lektes på Kalle Blomkvists tid och de leks på skolgårdar än idag.

Har du glömt hur man gör? Här kommer en guide till utomhusaktiviteter och de roligaste lekarna utomhus!

Utomhuslek 1: Röda-Vita Rosen

En klassisk lek som bara är så kul! Deltagarna delar upp sig i två lag, Röda Rosen och Vita Rosen. En sak ska gömmas – t.ex en fin sten. Ett lag börjar att gömma saken, t.ex det röda – alla i laget ska veta exakt var saken är. Motståndarlaget, det vita, får vänta någon stans utom synhåll. När saken är gömd ska det vita laget börja leta efter saken. För att hitta den ska den fånga medlemmar i det röda laget, blir man fångad ger man en ledtråd till vart saken är gömd och får sedan gå fri. När det röda laget hittat saken är det deras tur att gömma den.

utomhuslekar barnkalas

Utomhuslek 2: Dunkgömme eller Dunk

Den roligaste kurragömmaleken! En person står vid ett träd eller liknande och räknar till 100. Alla andra gömmer sig. Den som räknar ropar ut 100 högt när han räknat klart. Nu ska räknaren ge sig ut och leta efter de gömda, och försöka dunka dem, medan de ska försöka dunka sig själva. Dunka gör man genom att springa till trädet och slå handflatan i det och skrika ”Dunk för mig”. Ser den som letar en person, tex Anna, springer han tillbaka till trädet och skriker ”Dunk för Anna”. Då är Anna ute ur leken. Den som blir dunkad först får räkna nästa gång om inte den som är sist kvar lyckas dunka alla genom att ropa ”Dunk för mig och hela klabbet”. Då får den som letade räkna igen nästa gång.

Utomhuslek 3: Land och rike

Rita en riktigt stor cirkel i sanden. Cirkeln delas i lika många tårtbitar som deltagare i leken. Varje deltagare döper sitt land – sin tårtbit – och står mitt i ”landet”. Någon börjar genom att kasta in en pinne i någon annans land och ropa ”Jag invanderar x-land”. Alla andra utom den som får pinnen ska nu springa ut ur cirkeln så långt som möjligt. Den som får pinnen plockar snabbt upp den och skriker ”stopp”, då måste alla andra genast stanna och stå stilla.

Den som fått pinnen ska nu försöka träffa någon av de andra med pinnen. Lyckas man med det får man ta en del av dennes land genom att rita en ny gräns med pinnen så långt man når när man står i sitt eget land. Den gamla gränsen suddas ut. Missar den som kastar att träffa får den man kastat mot istället ta en del av den invaderades land på samma sätt. Den som blivit invaderad fortsätter leken genom att kasta in pinnen i någon annans land. Har man inget land kvar är man ute ur leken. Den som till sist har hela cirkeln vinner.

lekar utomhus barnkalas

Utomhuslek 4: Datten – Fisknätet

En kul variant på leken ”datten”. Man gör upp en plan som alla får röra sig inom. En person blir fiskare och ska fånga alla de andra – fiskarna. När han eller hon dattar någon blir denna en del av fisknätet – de tar varandra i handen och börjar jaga tillsammans. Nästa person som blir ”dattad” tar den i handen som dattat och får nu vara med och jaga osv. Man får inte släppa taget och det är bara de i ändarna av ”nätet” – med en fri hand – som kan ”datta”. Den som blir sist kvar vinner och får vara fiskare nästa gång.

Utomhuslek 5: Pang-pang

Denna lek ska lekas i skymningen eller en ljus sommarnatt, man ska inte se riktigt tydligt. Deltagarna delar in sig i två lag. Man ska nu panga deltagare i det andra laget genom att när man ser någon säga ”Pang-pang + namn”. Man måste säga namnet på den i det andra laget. Säger man rätt är den man pangat ute ur leken, säger man fel är man själv istället ute. Det gäller att samtidigt vara tyst annars ger man deltagare i det andra laget ledtrådar om vem man själv är. Den som blir sist kvar vinner leken

Andra roliga utomhusaktiviteter

• Hoppa hage
• Spela kubb
• Spela krocket
• Hoppa twist
• Spela brännboll
• Hoppa rep
• Flyga drake
• Kasta freesbee
• Åka rollerblades
• Spela vollyboll
• Spela Minigolf

Utomhusaktiviteter

Att få barnen att lämna skärmarna kan vara en utmaning för dagens föräldrar. En väl beprövad metod är dock att se till att man har en bra plan för utomhusaktiviteter. Förr var man utomhus i större utsträckning än vad barn är idag. Det ger fina hälsoeffekter att som barn springa runt och leka med andra utomhus. Kanske har du själv några bra minnen på vad ni gjorde utomhus som barn som du kan sälja in till dina egna barn vid rätt tillfälle. Det behöver inte bara handla om utomhusaktiviteter på sommaren utan det funkar fint hela året så lång man har bra kläder efter väder.

Läs mer om roliga lekar och aktiviteter för barnen utomhus>>

Här finns roliga lekar för barnens sommarfest>>