Skriv en egen låt

Man behöver inte kunna spela något instrument för att kunna skriva musik. Noter behöver man heller inte ha någon koll på, bara man kan nynna, tralla eller sjunga.

Det finns egentligen inget rätt eller fel när det gäller musik utan det kan låta precis hur som helst. Man kan också använda vilken struktur som helst i låten men våra öron är vana vid en viss struktur i de populära låtarna från radion – så det är enklare att få till en låt om man följer de strukturer vi är vana att höra. Om man vill göra musik som påminner om den populärmusik som spelas på radion så finns det några väl beprövade recept…

Uppbyggnad

Nästan alla populära radiolåtar har någon av följande 4 uppbyggnader:
vers – refräng – vers – refräng
eller
vers – refräng – vers – refräng – brygga – refräng
eller
vers – refräng – vers – refräng – vers – refräng
eller
vers – vers – brygga – vers

Före första versen kommer också ett intro som ska fånga lyssnarnas uppmärksamhet. Introt är viktigt för att väcka uppmärksamhet och fånga lyssnarna så att de lyssnar vidare. En bra avslutning behövs också – en tvär snabb avslutningen eller en nedtoning beroende på sångens tema och stämning.

Vers

Versens främsta uppgift är att ge information om handlingen i låten och att lägga grunden som sedan leder till refrängen. Man får reda på vem eller vad sången handlar om, och om det är en sorgsen eller glad låt. I versen får man reda på vad sången vill berätta. Första raden i varje vers bör ha lika många stavelser annars blir det svårt för den ska sjunga med samma melodi.

Refräng

Refrängens främsta uppgift är att fånga uppmärksamheten hos lyssnarna, att nå fram och skapa igenkänning och lust att sjunga med! Refrängen får gärna sammanfatta sången och innehålla sångens titel. Refrängen är oftast 4 eller 8 rader lång. Refrängen har alltid samma melodi varje gång den upprepas i låten och nästan alltid samma text. Det finns inga tumregler för när i refrängen som låtens namn nämns men den bör vara med.

Hittar man en bra refräng som väcker känslor hos lyssnarna och som de gärna vill sjunga med i har man kommit långt. Resten av låtsnickrandet är då enklare. För en populär sång kan det vara bra att välja ett ämne där lyssnarna har en chans att känna igen sig själva. Om de inte känner igen sig så är det inte så troligt att de blir sugna på att sjunga med.

Får men fram en bra refräng när man sjunger för sig själv så är det en bra idé att genast skriva ner den eller ännu bättre spela in den på en mobil eller mp3-spelare. Kanske krävs det upp till 20 eller 30 refrängidéer innan man hittar någon som är så bra att man vill slutföra jobbet och skriva en låt färdig. Eller så prickar man rätt direkt. Prova på kompisarna om de tycker att refrängidéerna funkar.

Brygga eller stick

Bryggan fungerar som en avstickare från resten av sången och består oftast av 2 eller 4 rader text. Bryggan kan användas för att ge en extra dimension till sången. Bryggan kan ändra tempo i låten för att sedan hitta tillbaka till refrängen. I bryggan kan man passa på att byta avsändare från jag till han eller hon, för att få en utomståendes perspektiv på historien. Man kan också göra en tillbakablick på historien – eller se framåt i tiden. Man kan använda sig av ett högre eller lägre tonläge än det man tidigare använd i låten. I bryggan brukar man inte ha med låtens namn.

Trestegsmetoden

STEG 1: TITEL & TEMA
Börja med titel och sångens tema. Att välja ett tema och titel är värt att lägga mycket tid på. Det är viktigt att det är tydligt vad låten handlar om och att många människor känner igen sig. Ett vanligt sådant engagerande tema är kärlek eller olycklig kärlek. En bra idé är att bara förmedla en känsla i hela sången. Varierar känslorna för mycket kan det bli svårt för de som lyssnar att hänga med.

Temat ska sedan verkligen återspeglas i refrängen och det är som vi nämnt tidigare viktigt att refrängen är unik och tilltalande så att folk kommer ihåg den och gärna sjunger med. Några saker att fundera kring då man vill skapa ett tema och en refräng:

En färg
En plats
Ett flicknamn
En liknelse
Ett konstaterande
En iaktagelse
En händelse

STEG 2: STRUKTUR
Gör strukturen för sången. Bestäm dig för vilken information och vilka idéer som det ska berättas om i låtens olika verser. Ska första versen ge bakgrunden till historien? Eller ska den berätta hur det känns just nu?

STEG 3: TEXT
Jobba fram texten i refräng och verserna så att låten blir harmonisk och så att verserna flyter på bra. I själva snickeriarbetet är det väldigt användbar med ett lexikon för att hitta ord med samma ändelser eller stavelser.

Tips för att få igång kreativiteten!

Det är väldigt lätt hänt att man halkar in på någon låt som redan finns. Därför är det bra att befinna sig i en musikfri miljö när man gnolar fram en ny refräng eller melodi. Så när man valt tema och titel är det kanske bra att ta en promenad och gnola lite för sig själv. Förvånansvärt många låtar har kommit till i duschen…

Idétorka?

Ta då en gammal melodi och skriv ny text till den. Gör sedan om melodin till en egen variant.